9 stycznia – wspomnienie świętego Andrzeja Corsiniego, biskupa

PIERWSZE CZYTANIE
Hbr 1, 1-6
Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem»? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c. i 9 (R.: por. 7c)

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa †
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. *
Wszystkie bóstwa hołd Mu oddają.
Ponad całą ziemią Ty jesteś wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 1, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mk 1, 14-20
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ

Pan wybiera i powołuje tych, których sam chce. Nie myśmy Go wybrali, ale On nas wybrał i przeznaczył, abyśmy szli i przynosili owoc obfity dla Królestwa Bożego. Kto pójdzie za Jezusem, będzie siewcą słowa i rybakiem ludzi. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało, a przecież wiara jest z przepowiadania Słowa Bożego.
Marek Ristau

***
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania
Rozpoczynamy dzisiaj okres zwykły w ciągu roku liturgicznego. Na samym początku rozważamy List do Hebrajczyków, który wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa i Kościoła. Tak niedawno świętowaliśmy uroczystość Bożego Narodzenia, tajemnicę Wcielenia Jezusa i stania się człowiekiem. List do Hebrajczyków pragnie na nowo nas wprowadzić w te tajemnice naszego zbawienia, łącząc zapowiedzi Starego Testamentu i ich wypełnienie w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Autor Listu przypomina nam Boże obietnice, jak to Bóg przez usta Proroków zapowiadał przyjście Mesjasza. Ta tajemnica zostaje pogłębiona nie tylko przez wkroczenie na świat Mesjasza, ale nadto jest objawieniem Syna Bożego, który istnieje z Ojcem w wieczności i wchodzi w ludzki czas i historię. W Nim widzimy odblask chwały Ojca, Jego dobroci i miłosierdzia. To w Synu Bóg stworzył wszechświat i słowem swej potęgi go podtrzymuje.
Jednak, jak zaznacza Autor Listu, od dzieła stworzenia świata o wiele cudowniejsze jest dzieło odkupienia człowieka. Syn Boży przynosi nam dar oczyszczenia z grzechów i otwiera drogę do Ojca, zasiada po prawicy Ojca i odbiera uwielbienie aniołów, całego stworzonego świata, zarówno duchowego jak i materialnego. Ta perspektywa uwolnienia nas od grzechów w Jezusie jest drogą naszej codzienności, początkiem naszej osobistej adoracji Syna Bożego, aby uczestniczyć w Jego chwale.
Zatrzymaj się dzisiaj nad tą wielką Tajemnicą twojego odkupienia i podziękuj Bogu za nią w chwili adoracji i uwielbienia.

Komentarz do psalmu
Psalm 97 wprowadza nas w uniwersalną prawdę, że Bóg jest Królem i Sędzią świata. Fakt ten powinien wzbudzić radość całego stworzenia. To Bóg jedynie dokonuje sprawiedliwego sądu nad światem. Tę Bożą sprawiedliwość głosi Jezus i On sam stał się Sprawiedliwością. Kiedyś Bóg objawiał się w obłoku, ciemności i ogniu, teraz objawił się w Jezusie Chrystusie. Psalm wzywa nas do oddawania hołdu Bogu za Jego dzieła dobroci i miłosierdzia.

Komentarz do Ewangelii
Jezus głosi Ewangelię Bożą. Ewangelia jest o Jezusie jako Mesjaszu i Synu Bożym, a zarazem to Jezus jest Ewangelią, Dobrą Nowiną, który obwieszcza światu miłość Boga Ojca. Czas już się wypełnił, to znaczy osiągnął swoją pełnię w objawieniu się Jezusa na ziemi. My rozumiemy czas cyklicznie, że zmieniają się pory roku, nastaje dzień i noc. Czas nam ucieka i kończy się. Pismo Święte ukazuje czas jako wypełnienie, ukończenie misji, osiągnięcie celu. Tą metą naszego życia jest bezpieczne ukończenie czasu ziemskiego w Jezusie, aby osiągnąć cel naszego życia – zbawienie duszy. Królestwo Boże objawiło się w Chrystusie w łasce przebaczenia i uwolnienia od jarzma grzechu. Nawrócenie to przyjęcie orędzia Bożego i wiara w Ewangelię – słowa Boga w Jezusie Chrystusie, którego Bóg Ojciec posłał na świat dla naszego zbawienia. W tej misji Bóg potrzebuje uczniów i świadków, dlatego wybiera, powołuje i potrzebuje każdego z nas, abyśmy podążali za Nim i w Jego Imieniu doszli do mety/celu naszego zbawienia i odkupienia.
Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszka Rasztawickiego

Święty Andrzej Corsini, biskup

Święty Andrzej Corsini

Andrzej Corsini urodził się 30 listopada 1302 r., w święto św. Andrzeja Apostoła, dlatego nadano mu właśnie to imię. Pochodził z możnego florenckiego rodu Corsinich. Podanie głosi, że przed urodzeniem syna matka ujrzała wilka, który wstępując do klasztoru karmelitów we Florencji, zamienił się w łagodnego baranka. Życie Andrzeja potwierdziło proroczą wizję matki. Syn wdał się w towarzystwo „złotej młodzieży” Florencji i oddał się swobodnemu życiu. Nawrócił się, gdy matka opowiedziała mu swój tajemniczy sen i powiedziała, że wyprosiła syna u Boga gorącą modlitwą, ponieważ wcześniej przez wiele lat daremnie oczekiwała potomstwa. Wyznała mu także, że razem z mężem złożyła ślub ofiarowania syna na służbę Bożą.
Te wyznania sprawiły, że Andrzej postanowił zmienić dotychczasowe życie. W wieku 15 lat wstąpił do karmelitów we Florencji (1317). Po studiach w Paryżu i Awinionie, mając 22 lata, przyjął święcenia kapłańskie. W 1347 r. powrócił do Florencji, gdzie panowała epidemia dżumy. Zajął się dziełami charytatywnymi, a wkrótce zaczął być uważany za proroka i cudotwórcę. W tym samym roku na kapitule generalnej w Metz został wybrany prowincjałem toskańskim. Piastując ten urząd, rozwinął żywą i owocną działalność w celu podźwignięcia zakonu, zarówno pod względem liczebnym, jak i odnowy jego ducha. Dwa lata później, mimo protestów i ucieczki, Klemens VI mianował go biskupem Fiesole. Miłosierny i energiczny, kilkakrotnie godził zwaśnione między sobą włoskie miasta. Niezmordowanie wizytował parafie, nawiedzał szpitale i przytułki, odnawiał i budował nowe kościoły, zwalczał nadużycia. Wśród kapłanów założył bractwo Trójcy Przenajświętszej.
Zmarł 6 stycznia 1374 r. Jego ciało spoczywa we Florencji w kaplicy ufundowanej przez jego rodzinę. Urban VIII zaliczył go w poczet świętych w 1629 r., ale jego bullę podał do publicznej wiadomości dopiero Benedykt XIII w 1724 roku. W rocznicę śmierci Andrzeja we Florencji odbywa się wspaniała procesja z jego relikwiami.

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są pastorał, wilk i baranek.

Zobacz także:
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ewangelia, Święci i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s