30 grudnia – wspomnienie świętego Egwina, biskupa

PIERWSZE CZYTANIE
1 J 2, 12-17
Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła
Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a)

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †
on świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Łk 2, 36-40
Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ

Dzięki Chrystusowi Bóg przebaczył nam grzechy, w Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Z łaski Boga poznaliśmy Go jako Tego, który nie ma początku i nie ma końca. Mocą Słowa Bożego, żyjącego w nas, zwyciężyliśmy złego ducha i nie miłujemy już świata ani tego, co jest na świecie. Kto bowiem kocha świat, nie może kochać Ojca. Świat zaś przemija wraz z pożądliwością swoją, ale ci którzy spełniają wolę Boga, będą żyć wiecznie.
Marek Ristau

***
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania
Kimkolwiek jesteś: dzieckiem, ojcem, młodym człowiekiem – Jezus przyszedł na ziemię do ciebie. Dzięki Niemu otrzymujesz odpuszczenie grzechów i w Nim jest zwycięstwo nad złym duchem. On jest od początku, jak wyznajemy w Credo – z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Kiedy Go poznajemy i Jego nauka trwa w Nas, stajemy się mocni i możemy oprzeć się temu, co proponuje świat: pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze. Święty Jan mówi, że świat przemija, czyli przemija to, co cielesne, przemijają pożądania skoncentrowane na ciele i chęci posiadania, a zostaje to, co duchowe, dlatego wzywa nas do wypełniania woli Bożej. A wolą Bożą jest poznanie Jego Syna, Jezusa i przyjęcie uświęcającej łaski, przyjęcie przebaczenia grzechów, zwycięstwa nad diabłem – przyjęcie zbawienia.
Przyjęliśmy sakrament chrztu, który w nas to sprawił. Żyjmy więc jak ludzie zbawieni, żyjmy w wodach własnego chrztu. Św. Ambroży kiedyś powiedział: Woda odrodziła cię do łaski, podobnie jak inna woda zrodziła cię kiedyś do życia. Naśladuj rybę: ona powinna być dla ciebie przedmiotem podziwu. Ryba żyje i pływa wśród fal i głębin. Na morzu szaleje burza, z hukiem toczą się fale, lecz ryba pływa, nie tonie. Dla ciebie świat doczesny jest również morzem. Wiele w nim różnych prądów, groźnych fal, strasznych burz. Ty bądź rybą, by nie zalała cię fala doczesności (św. Ambroży, O sakramentach, III, 3)

Komentarz do psalmu
Psalm wzywa, aby wszystkie narody oddały chwałę Panu. Wszystkie narody mają uznać Jego potęgę. Wszystkie narody mają oddać chwałę Jego imieniu. Jego imię zostało objawione w Jego Synu. Jezus objawia nam Ojca, jak czytamy w Liście do Kolosan: On jest obrazem Boga niewidzialnego (1, 15), czyli patrząc na Niego, leżącego w żłóbku, patrzymy w Twarz Boga, jesteśmy przed Jego obliczem.
Uwielbiajmy Boga w Jezusie Chrystusie, oddajmy Mu chwałę jako Królowi, jako Panu, jako Stworzycielowi nieba i ziemi, jako sprawiedliwemu Sędziemu, który sądzić będzie wszystkie narody spojrzeniem pełnym miłosierdzia.
Niech nasze serca zadrżą przed przychodzącym Bogiem, niech będą wolne od wszelkiego grzechu i zła. Niech nasze usta głoszą Dobrą Nowinę o przyjściu na świat Zbawiciela, aby każdy człowiek wokół nas przyjął zbawienie i również uwielbiał Boga.

Komentarz do Ewangelii
Wczoraj w Ewangelii spotkaliśmy napełnionego Duchem Świętym Symeona. Dziś spotykamy Annę, która służy Bogu w modlitwach i postach dniem i nocą. Oboje doświadczają spotkania z Jezusem. Może znów warto przemyśleć swoją modlitwę, ale tym razem i post. To przestrzeń spotykania Boga, to przestrzeń stawania się Jego świątynią, to przestrzeń napełniania się Duchem Świętym.
We fragmencie tym św. Łukasz wymienia przodków Anny i pisze, że w chwili tego spotkania ma osiemdziesiąt cztery lata. Spotyka Dzieciątko Jezus na rękach Maryi – dziewicy reprezentującej Izrael, który ma dwanaście pokoleń. Lata Anny to dwanaście pokoleń pomnożone przez siedem, czyli przez pełnię i doskonałość. Jezus pokazany jest tu, więc jako Oblubieniec i dziewicy, i wdowy. Anna opowiada o Nim tym, którzy oczekiwali wyzwolenia, odkupienia, że to właśnie On dokonuje wykupu wdowy, że to w Nim jest pełnia miłości i życia.
Zabierzmy Jezusa do domu, prośmy Go, by wszedł do domu naszego serca, byśmy wzrastali w mocy, byśmy napełniali się Jego mądrością, by Jego łaska spoczywała na nas. Niech spotkanie z Nim – Oblubieńcem pełnym miłości – pobudzi nas do głębszej modlitwy i otworzy nasze serca na post niosący wyzwolenie.
Komentarze zostały przygotowane przez s. M. Tomaszę Potrzebowską CSC

Święty Egwin, biskup

Święty Egwin

Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedyktynów w Worcester. Tam został mnichem, a potem kapłanem. W 693 r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Stał się reformatorem życia kościelnego. Bronił świętości małżeństwa, stawał w obronie sierot i wdów. Był doradcą Eldera, króla Mercji, jego syna Kenreda oraz Offy I, króla wschodnich Sasów. Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od papieża zgodę na rezygnację z biskupstwa. W ostatnich latach życia pełnił obowiązki opata w założonym przez siebie opactwie w Evesham. Osiedlenie się tam było poprzedzone objawieniem Maryi, która powiedziała Egwinowi, gdzie chce mieć swój klasztor.
Zmarł 30 grudnia 717 r. Po śmierci dokonał wielu cudów: przywracał wzrok i słuch, uzdrawiał chorych. Jego relikwie były otaczane tak wielkim kultem, że w 1077 roku trzeba było przebudować opactwo w Evesham, by mogło pomieścić napływ pielgrzymów.

W ikonografii św. Egwin przedstawiany jest w stroju biskupim, w ręku ma rybę, która w pyszczku trzyma klucz.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ewangelia, Święci i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s