Wigilia Narodzenia Pańskiego – Pasterka

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 9, 1-3. 5-6
Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju». Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 (R.: por. Łk 2, 11)

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Refren.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Refren.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Refren.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Tt 2, 11-14
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 2, 10-11

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Łk 2, 1-14
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. i rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».
Oto słowo Pańskie.

***
ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ

Chrystus przyszedł, aby oświecić siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. Przyszedł, aby nas wyrwać z mocy ciemności i wyzwolić z obecnego złego świata, kierując nasze kroki na drogę pokoju z Bogiem. Wszystkie obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje ” Tak”. W Chrystusie zawarte jest całe objawienie i zbawienie, cała Ewangelia i życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Syn Boży narodził się na ten świat, abyśmy w Nim mogli narodzić się na nowo z Ducha i stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego.
Marek Ristau

***
Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania
Proroctwo Izajasza zapowiada czasy pokoju. Naród, który był uciemiężony, dostąpi radości i wesela. Światło zabłysło w ciemnościach. Skończył się czas niewoli. Lud wierny Bogu może teraz kroczyć z podniesioną głową. Przyszedł Zbawiciel, który połamał jarzmo grzechu. Wrogowie Boga ponoszą klęskę. Teraz Jego panowanie nie będzie miało końca. Żadna ludzka siła i opozycja nie zniweczy dobroci i miłosierdzia Boga. Przychodzący Zbawiciel umocni świat Bożym prawem i sprawiedliwością. On jest Przedziwnym Doradcą, w którym jest pełnia mądrości. Jest Bogiem Mocnym, który triumfuje miłością i miłosierdziem. Jest Odwiecznym Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci. Jest Księciem Pokoju, który przynosi wieczne szczęście i radość prawdziwą

Komentarz do psalmu
Psalm 96 ma charakter hymniczny. Jest zachętą do uwielbienia Boga jako Króla wszystkich ludów i narodów. Tylko Jahwe jest Bogiem, Stwórcą i Sędzią świata. Mamy tutaj zapowiedź przyszłego zbawienia, które obejmie wszystkie narody. To proroctwo wypełnia się w narodzeniu Jezusa, Króla Wszechświata jako jedynego Pośrednika miedzy Bogiem a ludźmi.

Komentarz do drugiego czytania
Światłość przedwieczna opromienia dzisiejszą noc. Pragniemy w tę świętą noc uczestniczyć w radości przyjścia na świat Syna Bożego. Święty Paweł tę Tajemnicę przyjścia na świat Chrystusa przedstawia jako ukazanie się łaski Boga. Jest ona niezwykłym aktem miłosierdzia Boga. Na przyjęcie łaski trzeba się przygotować. Nie jest ona działaniem wymuszającym, ale zaproszeniem, by przygotować się na przyjście Chrystusa konkretnym nawróceniem. Łaska Boża przede wszystkim poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie. Skuteczność działania łaski wymaga oczyszczenia i przygotowania serca w Chrystusie. To On wydał samego siebie na Krzyżu, aby nas uwolnić od wszelkiej nieprawości i umocnić lud wybrany, aby był gorliwy w pełnieniu Bożych uczynków. Zatem Boże Narodzenie nie jest jakimś romantycznym wpatrywaniem się w nowonarodzonego Jezusa, ale pełnym gorliwości wejściem na drogę nawrócenia, drogę życia łaską Chrystusową.
Dziękujmy Bogu za to, że już tu, na ziemi pozwala nam oglądać Boże oblicze w narodzonym Dziecięciu!

Komentarz do Ewangelii
Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel – te słowa są nowym początkiem, nową erą. Bóg miłosierny wkracza w rzeczywistość ludzką, w historię każdego człowieka. Jest zrodzony. Przyjmuje ludzkie ciało. Leży przed nami jako bezbronne niemowlę i pragnie, abyśmy przyjęli Go z miłością i otoczyli troską. Czy wystarczy nam sił i pokory, aby przyjąć uniżenie Boga? Na pewno nigdy nie zabraknie łaski, gdy o nią poprosimy. Może dzisiaj wystarczy Bogu tylko adoracja, uwielbienie i dziękczynienie. Na nowo trzeba odśpiewać z radością hymn anielski: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Właśnie teraz niebo łączy się z ziemią, sprawy niebiańskie z ziemskimi.
Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego

***
„Cicha Noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem…”

Wszystkim czytelnikom życzę pokoju, miłości i wszelkich łask od Dzieciatka Jezus.
A Maryja Matka Jego, niech nas otacza swoją opieką i prowadzi do Syna swojego, Jezusa.
Bożego błogosławieństwa na Święta Bożego Narodzenia i na cały przyszły 2022 rok.
/Kazimierz/

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ewangelia, Święta i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wigilia Narodzenia Pańskiego – Pasterka

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s